Inklusion in deutschen Schulen – Inclusion in German schools – German department

Task’s description
Allereerst lezen de studenten een artikel over “Inklusion in deutschen Schulen” – de studenten discussieren daarbij over o.a. der volgende vragen: Wat betekent inclusie, hoe wordt het omgezet op Duitse scholen, wat zijn de voor-/nadelen van inclusie en, nadat ze een tweede artikel gelezen hebben, wat is de stand van zaken omtent  “Inklusion” op dit moment. Vervolgens discussieren ze over hun eigen standpunt: zijn ze zelf voorstander of tegenstander van inclusie? Als laatste schrijven de studenten een kort bericht, waarin ze hun mening duidelijk maken en geven elkaar peer-feedback (huiswerk).
Specific LOs (Learning Outcomes) and/or goals of the task.
–       studenten kennen het begrip “inclusie”
–       studenten kunnen de belangrijkste informatie uit teksten halen (samenvatten)
–       studenten kunnen verschillende meningen met elkaar vergelijken  (voor- / tegenstanders)
–       studenten kunnen hun eigen mening uiten (op basis van eerder vergaarde kennis + met behulp van de tekst: handige Redemittel)
Sequencing the task
Before the task
–       De studenten moeten eerst de tekst over inclusie op Duitse scholen lezen, alvorens zij hun eigen mening duidelijk kunnen maken.
During the task
–       De studenten lezen allereerst de tekst “Wie sinnvoll ist Inklusion in der Schule”
–       De studenten bespreken in kleingroepen de vragen: Wat is Inklusion, wat zijn de belangrijkste argumenten van de voorstanders? En van de tegenstanders van Inklusion
–       Vervolgens lezen de studenten de tekst “Wie steht es um Inklusion in deutschen Schulen”
–       De studenten discussieren over de mate waarin inclusie op Duitse scholen omgezet is: is het effectief? Wat zijn de voordelen? Op welke problemen stuit men?
–       De studenten schrijven gezamelijk een korte samenvatting van de teksten
–       Als laatste schrijven de studenten individueel een eigen tekst waarin ze hun mening mbt het thema “Inklusion in deutschen Schulen” duidelijk maken: waarom moeten we inclusie (wel/niet) stimuleren/omzetten/terugdringen.  
After the task
–       Aan het eind van het college krijgen de studenten de opdracht mee elkaars schrijfopdracht van feedback te voorzien: hierbij kijken de studenten naar de inhoud (Argumentatie – gebruik van Redemittel/chunks) en naar taal (woordgebruik, zinsbouw) 
Additional comments
Resources: Online articles provided