Populärwissenschaftliche Sendungen – popular science broadcast – German department

Task’s description
–       De studenten zoeken een populair wetenschappelijk uitzending (op tv, youtube, of via een podcast)  waarbij op het door hun gekozen profiel (bijv. politiek, cultuur) ingegaan wordt.
–       De studenten kijken 1 á 2 uur naar deze uitzending en maken een korte inleiding en samenvatting over hetgeen besproken is. Verder denken de studenten ook na over het niveau van de uitzending (welke voorkennis is nodig, is deze uitzending wel/niet aan te bevelen)
–       Tijdens het college leidt de student een discussie over dit thema
Specific LOs (Learning Outcomes) and/or goals of the task.
–       De studenten kunnen een complex verhaal samenvatten en goed gestructureerd weergeven
–       De studenten kunnen een inschatting maken over de beoogde doelgroep / het gebruikte spreekniveau
–       De studenten kunnen een these formuleren waarbij een groep studenten, met verschillen(de achtergronden) over dit thema discussieert
Sequencing the task
Before the task
–       De studenten moeten 1 á 2 uur naar een podcast luisteren / een video op youtube een uitzending op tv bekijken.
–       De student moet nadenken over het besproken thema en de eventuele (missende) voorkennis onder zijn/haar medestudenten en hierop gebaseerd een these / discussie op gang brengen 
During the task
–       De student introduceert het thema (geef een korte samenvatting maar ook wat achtergrondkennis mbt het thema)
–       De student formuleert een these en stelt (indien nodig; gerichte) vragen aan de medestudenten en leidt het gesprek
–       De student kan hierbij gebruik maken van een slide / ppt, maar dit is niet noodzakelijk  
After the task
–       De studenten gaan afsluitend in op de vraag wat ze van het thema vinden (relevant, interessant, (on)bekend)
Additional comments
Resources: Podcasts, TV-series (via internet / on tv)