Nominatie van een film – Dutch department

Task’s description
In het college Nederlands 3b worden er meerdere Nederlandstalige films besproken die allemaal iets eigens hebben hebben. Voorafgaand aan het kijken moet men zich in de thematiek verdiepen, acteurs, regisseurs, de taal en/of muziek. In de film die in week 4 in dit college ter sprake komt is de invloed van muziek heel groot. Studenten nemen in deze taak de rol aan van filmrecensent en bespreken de film om uiteindelijk tot een gezamenlijk oordeel te komen of deze film genomineerd wordt voor een te organiseren filmfestival.
Specific LOs (Learning Outcomes) and/or goals of the task.
– Uitbreiding van het vocabulaire (m.n. adjectieven, collocaties) o.b.v. twee artikelen van NPOKennis over de werking van muziek en een recensie n.a.v. de film ‘The broken circle breakdown’
– Kennis verwerven over het Vlaamse filmveld, in het bijzonder de Vlaamse regisseur Felix van Groeningen en diens film ‘The broken circle breakdown’. 
– Kennis verwerven en daarover rapporteren.
Sequencing the task
Before the task
– Studenten krijgen bij deze film in deze week de opdracht om een slide voor te bereiden over hun favoriete film en de muziek die in die film wordt gebruikt.
– Studenten lezen een artikel op NPOKennis over de werking van muziek en verzamelen informatie over hun favoriete film op basis van de muziek van deze websites (https://npokennis.nl/longread/7943/wat-doet-muziek-met-ons en https://npokennis.nl/story/2/welk-effect-heeft-muziek-op-je).  
– Ter voorbereiding op het bekijken van de film zoekt iedere student een recensie. in deze recensie noteert men vocabulaire dat men relevant acht en let men in het bijzonder op de soundtrack / muziek in de film. Men moet zich vocabulaire eigen maken, het tekstgenre, het medium, en de recensie kritisch benaderen. 
– Men bekijkt de film vervolgens en maakt notities tijdens het kijken (n.a.v. de taal en plot).
During the task
Deze taak bestaat uit meerdere taken die gekoppeld zijn aan drie interactieve sessies. 
– In sessie 1 wordt de film en het thema van de taak geïntroduceerd. 
Tijdens sessie 2
– Studenten geven in groepjes een korte presentatie van 5 minuten over de film die ze hebben voorbereid. (15 minuten, in parallelgroepjes)
– Studenten maken in parallelgroepjes een gezamenlijke Google slides op basis van hun presentaties. 
– Studenten koppelen de resultaten terug in een plenaire sessie. 
– De twee artikelen worden plenair besproken. 
Tijdens sessie 3
– Men neemt in de laatste sessie de rol aan van recensent en werkt zijn of haar mening uit op basis van de film (en de muziek uit de film) voor een discussie over deze film. De vraag daarbij is of deze film genomineerd kan worden voor een te organiseren Europees filmfestival. 
After the task
– Na sessie 2 krijgt men een quiz n.a.v. de artikelen van npokennis. 
– Na sessie 3 verwerkt men de kennis en vocabulaire in een verslag waarop de docent feedback geeft. Deze opdracht telt mee voor het eindcijfer.
Additional comments
Resources: Film on Nestor, GSlides